Donateurs

Waarom donateur worden?


Wij zijn een nonprofit-organisatie en kunnen alleen bestaan door donaties.
Wilt u ook, dat wij onze doelen kunnen blijven verwezenlijken en wilt u gebruik kunnen blijven maken van onze diensten?
Word dan donateur!


Als bestuursleden van de stichting Lichen Sclerosus zijn wij bereid ons dagelijks belangenloos in te zetten voor de belangen van LS patiënten.

      Dit houdt in dat wij;
 • dagelijks onze Facebookgroepen voorzien van moderatoren die uw vragen kunnen beantwoorden
 • op frequente basis overleg plegen met artsen en specialisten
 • altijd op zoek zijn naar alle nieuws omtrent LS
 • minimaal 4 x per jaar midden in het land een bestuursvergadering
 • periodiek vergaderen met koepelorganisaties zoals HPN en Huidfonds en specialistische organisaties zoals bijvoorbeeld de NVvVP (Nederlandse Vereniging voor Vulva Pathalogie)
 • LS-informatiedag voor volwassenen organiseren
 • LS informatiedag kinderen organiseren
 • informatiemateriaal zoals folders, kwartetspel kinderen, flyers en advertenties maken
 • een goede administratie bijhouden
 • jaarrekening en begroting opstellen
 • donateursadministratie bijhouden
 • subsidie aanvraag maken
 • website onderhouden
 • social media onderhouden
Dit alles is nodig om een patiëntenstichting te laten bestaan en kost veel tijd en geld. Dit alles is ook nodig om de belangen te kunnen behartigen van onze achterban
Tijd investeren wij als bestuur belangeloos! Bent u bereid om ook te investeren in uw eigen belang?

Word dan vandaag nog DONATEUR!


Wij kunnen echt niet zonder uw steun blijven bestaan!!!

donate-1331138__340


 

Wij hebben de ANBI-status dit kan voordelen voor u opleveren als donateur, zie link
Welke belastingvoordelen heeft een ANBI


Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) uw donatie, kijk voor meer informatie hierover op:

Vergoeding zorgverzekering lidmaatschap patiëntenverenigingen 2017


 

Spring naar werkbalk