Donateur worden

Waarom donateur worden?

Hier vindt u ook de formulieren voor een eventuele periodieke donatie, die u kunt aftrekken van u aangifte inkomstenbelasting!

Wij zijn een nonprofit-organisatie en kunnen alleen bestaan door donaties.
Wilt u ook, dat wij onze doelen kunnen blijven verwezenlijken en wilt u gebruik kunnen blijven maken van onze diensten?
Word dan donateur!

Wilt u een periodieke gift doen aan een (ANBI stichting) goed doel. Als uw periodieke
gift voldoet aan een aantal voorwaarden, kunt u die aftrekken in uw
aangifte inkomstenbelasting. Er moet dan wel eerst een schriftelijke
overeenkomst zijn opgemaakt tussen u en het goede doel. U kunt
daarvoor dit formulier gebruiken.
Wilt u iets afspreken wat u niet in deze overeenkomst kunt
opnemen? Bijvoorbeeld dat de gift eindigt bij het overlijden van
meerdere personen? Dan kunt u een overeenkomst door de notaris
laten opstellen. Of u kunt zelf een schriftelijke overeenkomst
opmaken tussen u en de instelling of vereniging.

Formulier periodieke gift in geld

Betalingsvolmacht

Donateurs die buiten Nederland wonen,

U bent voor minimaal € 25.00 per jaar donateur van Stichting Lichen Sclerosus en steunt daarmee de werkzaamheden die de stichting uitvoert.

Wij organiseren 1x per jaar een patiëntendag voor onze donateurs zonder dat daar extra kosten aan verbonden zijn voor de donateur. De werkelijke kosten voor de patiëntendag compleet met verzorgde lunch en extra’s overschrijden ruim de € 25.00 van de donateursbijdrage. De meerkosten worden voldaan door gebruik te maken van de subsidie die wij als patiëntenvereniging van de Nederlandse overheid ontvangen voor de Nederlandse Lichen Sclerosus-patiënten.

Donateurs die buiten Nederland wonen zijn ook van harte welkom op de jaarlijkse LS-patiëntendag maar zullen de meerkosten voor die dag zelf dienen te voldoen.

 Voor vragen en informatie kunt u een mail sturen.

Als bestuursleden van de stichting Lichen Sclerosus zijn wij bereid ons dagelijks belangenloos in te zetten voor de belangen van LS patiënten.

Dit houdt in dat wij;

 • Dagelijks onze Facebookgroepen voorzien van moderatoren die uw vragen kunnen beantwoorden
 • Op frequente basis overleg plegen met artsen en specialisten
 • Altijd op zoek zijn naar alle nieuws omtrent LS
 • Minimaal 4 x per jaar midden in het land een bestuursvergadering
 • Vergaderen met de medisch adviesraad
 • LS informatiedag kinderen organiseren
 • LS-informatiedag voor volwassenen organiseren
 • Social media onderhouden
 • Informatiemateriaal zoals folders, kwartetspel kinderen, flyers en advertenties maken
 • Een goede administratie bijhouden
 • Jaarrekening en begroting opstellen
 • Donateursadministratie bijhouden
 • Subsidie aanvraag maken
 • Periodiek vergaderen met koepelorganisaties zoals HPN en specialistische organisaties.
 • Website onderhouden

Dit alles is nodig om een patiëntenstichting te laten bestaan en kost veel tijd en geld. Dit alles is ook nodig om de belangen te kunnen behartigen van onze achterban

Tijd investeren wij als bestuur belangeloos! Bent u bereid om ook te investeren in uw eigen belang?

Word dan vandaag nog DONATEUR!

Wij kunnen echt niet zonder uw steun blijven bestaan!!!

Wij hebben de ANBI-status dit kan voordelen voor u opleveren als donateur, zie link
Welke belastingvoordelen heeft een ANBI

Veel zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) uw donatie, kijk voor meer informatie hierover op:

Vergoeding zorgverzekering lidmaatschap patiëntenverenigingen 2019

 

Delen op
Spring naar toolbar