Donateur worden

Wij zijn een nonprofit-organisatie en kunnen alleen bestaan door donaties.
Wilt u ook, dat wij onze doelen kunnen blijven verwezenlijken en wilt u gebruik kunnen blijven maken van onze diensten?
Word dan donateur!

Aanmelden als donateur

Als bestuursleden van de stichting Lichen Sclerosus zijn wij bereid ons dagelijks belangenloos in te zetten voor de belangen van LS patiënten.

      Dit houdt in dat wij;

Dagelijks onze Facebookgroepen voorzien van moderatoren die uw vragen kunnen beantwoorden

Op frequente basis overleg plegen met artsen en specialisten

Altijd op zoek zijn naar alle nieuws omtrent LS

Minimaal 4 x per jaar midden in het land een bestuursvergadering

LS informatiedag kinderen organiseren

LS-informatiedag voor volwassenen organiseren

Social media onderhouden

Informatiemateriaal zoals folders, kwartetspel kinderen, flyers en advertenties maken

Een goede administratie bijhouden

Jaarrekening en begroting opstellen

Donateursadministratie bijhouden

Subsidie aanvraag maken

Periodiek vergaderen met koepelorganisaties zoals HPN en Huidfonds en specialistische organisaties. 

Website onderhouden

Dit alles is nodig om een patiëntenstichting te laten bestaan en kost veel tijd en geld. Dit alles is ook nodig om de belangen te kunnen behartigen van onze achterban

Tijd investeren wij als bestuur belangeloos! Bent u bereid om ook te investeren in uw eigen belang?

Word dan vandaag nog DONATEUR!

Wij kunnen echt niet zonder uw steun blijven bestaan!!!

Wij hebben de ANBI-status dit kan voordelen voor u opleveren als donateur, zie link
Welke belastingvoordelen heeft een ANBI

Vergoeding zorgverzekeraars:

Helaas geldt de vergoeding van contributie in principe alleen voor verenigingen. Een stichting kan namelijk geen leden hebben en daarom ook geen contributie vragen (artikel 2:285 Burgerlijk wetboek). Omdat donaties aan een stichting altijd vrijwillig gebeuren, vergoeden de zorgverzekeraars deze bijdrage meestal niet.

Vergoeding zorgverzekering lidmaatschap patiëntenverenigingen 2020

 

Delen op
Spring naar toolbar