klachtenregeling

Vooraf
Stichting Lichen Sclerosus staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen  Stichting Lichen Sclerosus wordt gehanteerd.
Het kan echter wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van je.
We proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om je onvrede weg te nemen. Indien dat niet afdoende is, hebben wij een klachtenprocedure, zodat je de kans hebt jouw klacht breder in de organisatie kenbaar te maken.

Stichting Lichen Sclerosus doet haar uiterste best om donateurs en facebookgroepleden en bezoekers van onze website en onze openbare Facebookgroep zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe  een klacht kan worden ingediend bij Stichting Lichen Sclerosus en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:

Schriftelijk:

Britsezoom 70
2912 GB
Nieuwerkerk a/d IJssel

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:

  • De datum waarop de klacht binnenkomt
  • Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk of per e-mail)
  • Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klager
  • Is indiener Facebooklid/dona-teur van Stichting Lichen Sclerosus
  • Type klacht
  • Omschrijving van de actie die Stichting Lichen Sclerosus onderneemt naar aanleiding van de klacht
  • Naam van de medewerker die de klacht behandelt
  • Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de klager hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door Stichting Lichen Sclerosus gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de Stichting Lichen Sclerosus te verbeteren.

Spring naar toolbar