klachtenregeling

Vooraf
Supportgroep & Stichting Lichen Sclerosus staat voor goede omgangsvormen. Respect voor elkaar, gelijkwaardigheid, integriteit, eerlijkheid en veiligheid vormen hierbij centrale begrippen. Deze vormen de basis voor de gedragscode, die binnen Supportgroep & Stichting Lichen Sclerosus wordt gehanteerd.
Het kan echter wel eens anders lopen dan verwacht. In dat geval horen we graag van je.
We proberen te leren van onze fouten door te luisteren naar klachten. Soms is een goed gesprek voldoende om je onvrede weg te nemen. Indien dat niet afdoende is, hebben wij een klachtenprocedure, zodat je de kans hebt jouw klacht breder in de organisatie kenbaar te maken.

De Supportgroep & Stichting Lichen Sclerosus doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd hoe de klant een klacht kan indienen bij de Supportgroep & Stichting Lichen Sclerosus en hoe deze klacht wordt afgehandeld.

Een klacht kan op diverse manieren worden geuit:
• Schriftelijk: Britsezoom 70, 2912 GB Nieuwerkerk a/d IJssel
• Per e-mail: bestuur@lichensclerosus.nl

Elke klacht wordt geregistreerd. De volgende gegevens worden genoteerd:
• De datum waarop de klacht binnenkomt
• Op welke manier komt de klacht binnen (schriftelijk, telefonisch, per e-mail).
• Naam, adres, huisnummer, postcode, plaats en telefoonnummer klager.
• Is indiener lid Supportgroep & Stichting Lichen Sclerosus .
• Type klacht.
• Omschrijving van de actie die Supportgroep & Stichting Lichen Sclerosus onderneemt naar aanleiding van de klacht.
• Naam van de medewerker die de klacht behandelt.
• Datum waarop de klacht is afgehandeld.

Een klacht wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 30 dagen beantwoord. Mocht dit niet te verwezenlijken zijn dan wordt de klager hierover bericht en wordt afgesproken op welke termijn de klacht wordt afgehandeld.

Als de klachtenprocedure is afgerond, maar de klager desondanks ontevreden is over de wijze waarop de Supportgroep & Stichting Lichen Sclerosus de klacht heeft behandeld, dan kan hij/zij schriftelijk bij het algemeen Bestuur van Supportgroep & Stichting Lichen Sclerosus in beroep gaan.
Dit kan door een brief te sturen naar:
Britsezoom 70, 2912 GB Nieuwerkerk a/d IJssel
Binnen 30 dagen wordt het beroep beantwoord.

Alle klachten worden geregistreerd op een klachtenformulier en verzameld in een klachtenmap. De binnengekomen klachten worden door de Supportgroep & Stichting Lichen Sclerosus gebruikt om de kwaliteit van de dienstverlening van de Supportgroep & Stichting Lichen Sclerosus te verbeteren.

Regeling waarin de invloed en zeggenschap van leden, donateurs, stakeholders en derde partijen (sponsors) transparant is vastgelegd.

Spring naar werkbalk