Donateur worden

Optie 1

Wilt u éénmalig een donatie van € 25 overmaken, vul dan onderstaand formulier in

Optie 2


Voor € 25,00 per jaar bent u al donateur, door u hier aan te melden zal er jaarlijks € 25,00 van uw rekening afgeschreven worden

Optie 3

Wilt u een ander bedrag doneren?

Bedrag € -

Wij hebben de ANBI-status dit kan voordelen voor u opleveren als donateur,
Lees hier hoe dat gaat
U dient zelf het formulier in te vullen, de gegevens die u van ons nodig hebt kunt u aanvragen via: stichting.lichen.sclerosus@gmail.com
Formulier “Overeenkomst periodieke gift in geld”


Vergoeding vanuit de zorgverzekeraar
Helaas geldt de vergoeding van contributie in principe alleen voor verenigingen. Een stichting kan namelijk geen leden hebben en daarom ook geen contributie vragen (artikel 2:285 Burgerlijk wetboek). Omdat donaties aan een stichting altijd vrijwillig gebeuren, vergoeden de zorgverzekeraars deze bijdrage meestal niet.
https://www.zorgkiezer.nl/zorgverzekering?ref=adwords2021&gclid=CjwKCAjwqeWKBhBFEiwABo_XBpI4rPsqTfhAF6pRIalmG23AuZRapasH6ygo89ktTQ5hyNr0ZVN1jhoCjYAQAvD_BwE


Regeling betreffende de invloed en zeggenschap van donateurs

Binnen Stichting Lichen Sclerosus vinden wij het belangrijk dat onze donateurs de mogelijkheid hebben om mee te denken en hun stem te laten horen met betrekking tot de ideeën en acties die wij als stichting uitvoeren, uiteraard binnen de kaders van onze doelstelling. Daarom stellen wij de volgende regeling op om de transparantie van de invloed en zeggenschap van onze donateurs vast te leggen:

Artikel 1 – Algemene bepalingen 1.1 Deze regeling heeft betrekking op de invloed en zeggenschap van donateurs van Stichting Lichen Sclerosus. 1.2 Onder donateurs worden verstaan individuen of organisaties die financieel bijdragen aan de stichting en daarmee als zodanig zijn geregistreerd.

Artikel 2 – Informeren van donateurs 2.1 Donateurs zullen via de website en de besloten facebook groepen regelmatig op de hoogte worden gesteld van de ontwikkelingen, activiteiten en besluitvorming van Stichting Lichen Sclerosus..

Artikel 3 – Feedback en suggesties 3.1 Donateurs worden aangemoedigd om feedback te geven en suggesties aan te dragen met betrekking tot de activiteiten van Stichting Lichen Sclerosus. 3.2 De stichting zal zorgvuldig omgaan met de feedback en suggesties van donateurs en deze serieus overwegen bij het vormgeven van haar beleid en uitvoering van haar activiteiten.

Artikel 4 – Besluitvorming 4.1 De uiteindelijke besluitvorming ligt bij het bestuur van de stichting. 4.2 Het bestuur zal echter de inbreng en de wensen van donateurs zorgvuldig afwegen en waar mogelijk meenemen in de te nemen besluiten.

Artikel 5 – Evaluatie 5.1 Deze regeling zal periodiek worden geëvalueerd om te kijken of deze nog voldoet aan de behoeften en wensen van onze donateurs. 5.2 Eventuele aanpassingen aan deze regeling zullen in samenspraak met onze donateurs worden besproken en doorgevoerd.

Deze regeling treedt in werking op 1 augustus 2023 en zal gelden tot nader order. Stichting Lichen Sclerosus zal deze regeling actief communiceren naar haar donateurs en overige belanghebbenden.

Aldus vastgesteld door het bestuur van Stichting Lichen Sclerosus op 19 juli 2023.

Margriet Adriaanse, voorzitter 

Stichting Lichen Sclerosus

Delen op
Spring naar toolbar