ANBI gegevens

Stichting Lichen Sclerosus is officieel aangemerkt als een ANBI waardoor giften aan Stichting Lichen Sclerosus fiscaal aftrekbaar zijn. ANBI-instellingen zijn op de site van de Belastingdienst op te zoeken. Hieronder geeft Stichting Lichen Sclerosus de door de overheid verplichte informatie weer.

Naam van de instelling

De officiële tenaamstelling is “Stichting Lichen Sclerosus”, , statutair gevestigd Sliedrecht. Bezoek en postadres: 
Britsezoom 70
2912 GB Nieuwerkerk aan den IJssel

.

RSIN/fiscaal-nummer

Het RSIN nummer van Stichting Lichen Sclerosus is:
817191926
Het inschrijfnummer van de Kamer van Koophandel is 24403356

Contactgegevens

Stichting Lichen Sclerosus
Brtitsezoom 70

2912 GB  Nieuwerkerk aan den IJssel

Tel: 0640314802
Email: stichting.lichen.sclerosus@gmail.com
Website:  lsnederland.nl

Doelstelling

De statutaire doelstelling van Stichting Lichen Sclerosus is de volgende:

De doelstelling van de stichting is opgenomen in artikel 2 van de statuten en luidt als volgt.

De stichting heeft ten doel het verstrekken van informatie over de aandoening Lichen Sclerosus, het verzamelen en uitwisselen van ervaringen, in het bijzonder het uitwisselen van ervaringen met betrekking tot: enerzijds alternatieven voor de gangbare (bezwarende) medicijnen, anderzijds met betrekking dermatologen, gynaecologen en andere artsen, gebruikte therapieën en onderzoeken, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Met haar doelstelling beoogt de instelling het algemeen belang te dienen

 

.

Het beleidsplan

Het beleidsplan 2021-2024 is hier te openen

Bestuurssamenstelling en namen van de bestuurders

  • Margriet Adriaanse (voorzitter)

  • Astrid Scheringa (secretaris)

  • Nettie Bosch (penningmeester)

Het bestuur is bereikbaar via stichting.lichen.sclerosus@gmail.com

Het beloningsbeleid

De leden van het bestuur ontvangen conform de bepalingen in artikel 4 van de statuten voor de door hen in die hoedanigheid verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten en een redelijke beloning in de vorm van vacatiegeld
dit zal ieder jaar aan het eind van het jaar uitgekeerd worden en bedraagt nooit meer dan
de financiën toestaan.

De overige vrijwilligers ontvangen een vergoeding voor gemaakte onkosten.
Tevens onderzoeken wij de mogelijkheid naar een andere organisatiestructuur, wellicht met een bestuurlijk directeur, door groei van de stichting is al het werk bijna niet meer door alleen vrijwillige krachten uit te voeren, we zitten dus in de onderzoekende fase.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiële verantwoording

De verslagen kunt u hier bekijken

ANBI-verklaring 2022

 

 

ANBI SLS 2022

Overig

Stichting Lichen Sclerosus heeft een  een klachtenregeling en een gedragsregelement

.

Delen op
Spring naar toolbar