Kennishiaten binnen de dermatologie

1-Kennishiaten

Vorig jaar heeft stichting lichen sclerosus meegedaan aan het prioriteren van kennishiaten op gebied van dermatologie.

Wij mochten zelf een aantal punten aanleveren, waarvan wij vonden dat er onderzoek naar gedaan moest worden.
We hebben die vraag uitgezet op onze Facebookgroepen en de top tien van die uitkomst ingestuurd naar de NVDV.

Later dat jaar werd er op een bijeenkomst, waar wij ook aan deelgenomen hebben, een schifting gemaakt uit alle ingekomen kennishiaten.

In totaal was dit aan kennishiaten binnengekomen bij de NVDV:

 

1-aantal-kennishiaten

Uit alle hiervoor beschreven bronnen zijn in totaal 1389 kennishiaten naar voren gekomen.

Daarvan zijn uiteindelijk na een lang en zorgvuldig traject 10 kennishiaten geprioriteerd.

Wij zijn als stichting lichen sclerosus dan ook bijzonder blij, dat één van onze aangedragen punten de eindstreep heeft weten te halen!

Zie hieronder op nummer 10

Geprioriteerde onderzoeksvragen: top-10
1. Is de behandeling van patiënten met actinische keratosen (AK) zinvol ter preventie van
plaveiselcelcarcinoom (PCC)?
2. Wat is de waarde van screening op huidkanker in de klinische hoog-risico populatie?
3. Wat is de effectiviteit van ureum bevattende emollientia bij patiënten met constitutioneel
eczeem (CE) en/of ichthyosis?
4. Wat is de effectiviteit van verschillende behandelingen bij patiënten met constitutioneel eczeem
(CE)?
5. Wat is de effectiviteit van vroege behandeling van patiënten met hidradenitis suppurativa (HS)?
6. Kan bij patiënten met stabiele chronische huidziekten en lage ziekteactiviteit de dosering biologics
en small molecules worden verlaagd of het interval worden verlengd?
7. Is het gebruik van vet-gaas/zinkolie bij de behandeling van patiënten met ulcus cruris venosum
(“open been”) even effectief als veel toegepaste duurdere wondbedekkers?
8. Wat is de effectiviteit van compressietherapie bij patiënten met erysipelas van de benen?
9. Wat is de effectiviteit van systemische behandeling bij patiënten met cicatriciële alopecieën?
10. Wat is de effectiviteit van topicale immuunmodulatoren (TIM) als onderhoudsbehandeling bij
patiënten met genitale lichen sclerosus (LS)?

Delen op

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Spring naar toolbar